Merry Lamb Lamb

10 十月, 2015
Time: 4:00 – 5:30pm
Location: K11 廣場
Merry Lamb Lamb這個名字由著名歌謠《瑪莉有隻小綿羊》啟發而成。她的音樂深受童年經歷影響,現主力探索8位元音樂。Merry於2014年開始作曲並發現作曲能讓她直接抒發情緒,因此開始了唱作人的生活。Merry Lamb Lamb希望透過音樂好玩的一面感染他人,令人們接受及欣賞自己的全部。
 
Music Video
The Heman feat. Merry Lamb Lamb - [Cosmic world]
https://www.youtube.com/watch?v=pWjbQ47DK7U